top of page

Handige links voor regelgeving omtrent vergunningen en het kopen en verkopen van percelen in Curaçao

Kadaster Curacao

http://www.kadaster.cw/

DIENST RUIMTELIJKE ONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING (DROV)
Department of Urban and Regional Development, Planning and Housing

(aanvraag bouwvergunning / building permit)
Plasa Horacio Hoyer # 19
Tel: 599.9.461.2199
Fax: 599.9.461.2697
E-mail: drov.info@curacao-gov.an

Ministerie van Verkeer, Vervoer & Ruimtelijke Planning

http://www.gobiernu.cw/nl/verkeer-vervoer-ruimtelijke-planning/sector-infrastructuur-ruimtelijke-planning/domeinbeheer/

bottom of page